Wersja polska English Version

Pomóż i przekaż nam 1%

 

Darmowy Program PIT
Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

IndeksStart2star - Stypendium Leszka Czarneckiego dla zdolnych maturzystów

 

Projekt „IndeksStart2star” jest programem finansowanym w całości przez Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich , a jego realizacja odbywa się we współpracy z  Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi.
Program „IndeksStart2star” jest obecnie jedynym takiego rodzaju programem realizowanym na terenie kraju.  Wsparcie finansowe ma umożliwić wybitnie uzdolnionym, lecz niezamożnym maturzystom kontynuację nauki na najlepszych uczelniach krajowych. Wyselekcjonowani kandydaci otrzymują stypendium, które w znacznym stopniu pokrywa koszty ich kształcenia, utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją. Uczestnicy projektu zobowiązują się do przepracowania w Polsce, po studiach, pięciu lat. Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich finansuje program stypendialny realizowany w latach 2008/2013 (pierwsza edycja), 2009-2014 (druga edycja), 2010-2015 (trzecia edycja) oraz 2011-2016 (czwarta edycja).  Wysokość stypendiów wynosi obecnie 1300 zł. miesięcznie. „Indeks Start2star” obejmuje cały, regulaminowy okres studiów.

 

Informacje, terminy oraz dokumenty potrzebne do aplikacji dostępne tylko na stronie:
http://www.paga.org.pl/projekty/indeks_start2star/formularz_zgloszeniowy

 

 

Agnieszka Ochenkowska - stypendystka Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich - "Lato"

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. 71 782 60 61, e-mail: biuro@fundacjajlc.pl