Wersja polska English Version

Pomóż i przekaż nam 1%

 

Darmowy Program PIT

 

Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

Kryteria pomocy

 

Jeżeli uważacie Państwo, że Wasz przypadek spełnia kryteria wybranego programu, prosimy o wysłanie pocztą elektroniczną (biuro@fundacjajlc.pl) formularza prośby, dokumentacji medycznej, oświadczenia/zaświadczenia o kontynuacji bądź podjęciu nauki wraz z ostatnim świadectwem szkolnym lub indeksem oraz zaświadczenia o dochodach (PIT) wraz ze zdjęciem beneficjenta.

 

UWAGA !!!!! Proszę wpisywać w tytule maila imię i nazwisko beneficjenta oraz zachować ciągłość korespondencji. Ze względu na częste blokowanie skrzynki mailowej zbyt dużą pocztą bardzo prosimy o opracowanie materiałów przesyłanych mailem do wielkości nie przekraczającej łącznie 20 MB na prośbę.

 

Na adres Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich (ul. Gwiaździsta, 53-413 Wrocław) należy wysłać pocztą tradycyjną wyłącznie 1 egzemplarz formularza wypełnionego na komputerze oraz własnoręcznie podpisanego.

 

Pobierz plik - Formularz prośby o pomoc

 

 

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. 71 782 60 61, e-mail: biuro@fundacjajlc.pl